Bij baby’s en zuigelingen worden technieken gebruikt op basis van
thoraxaandrukkingen en bouncing binnen de autogene drainage.
Autogene drainage kan hulp bieden bij kinderen met obstructieve en restrictieve aandoeningen met hypersecretie problemen.

Autogene drainage is een respiratoire drainagetechniek waarbij men op een
gecontroleerd niveau gaat in-en uitademen. Door op specifieke longvolumes te gaan
ademhalen en dit gradueel op te bouwen, ontstaan er drukverschillen binnen de
luchtwegen, welke resulteren in de mobilisatie van de slijmsecreties naar boven toe.

Omdat baby’s en zuigelingen nog niet in staat zijn zelf hun ademhaling bewust te
gaan controleren, zal de therapeut assisteren met behulp van zachte
thoraxaandrukkingen.
Door te voelen en gericht te luisteren naar de ademhaling van het kind, kan de therapeut het longvolume waarop het kind ademt gaan aanpassen naar gelang de plaats waar de secreties zich bevinden.

Een efficiënte hoest die op het juiste moment plaats vindt, is belangrijk voor het
evacueren van de slijmsecreties

De rol van de respiratoire kinesitherapie bestaat erin de medische behandeling te
ondersteunen en vice versa. Er wordt aldus vertrokken vanuit een doorverwijzing van
de betrokken arts. De therapie is sterk afhankelijk van de individuele situatie van het
kind en wordt continu geëvalueerd en bijgestuurd.Bellavista Wellness Resort
Bellavista Skin care