Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.

Een goede ontwikkeling van de motoriek zoals stappen, springen, lopen, enz... vormt de basis van alle complexere bewegingen zoals fietsen, zwemmen, turnen...
Ook vaardigheden zoals lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie, het gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, werkhouding, faalangst... vallen hieronder.

Tijdens het bewegen ontdekken kinderen hun eigen lichaam en leren ze hun eigen durven en kunnen in te schatten. Aan de hand van bewegingservaringen leert het kind zijn lichaam beter kennen, ze leren al doende het besef van een linker- en rechterkant van het lichaam, ze leren zich oriënteren in de ruimte, zich focussen, het geheugen en de motoriek worden gestimuleerd.

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel

 

Mogelijke doelstellingen of domeinen:

 • Grove motoriek: tuimelen, lopen, springen, hinkelen, huppelen, coördinatie, evenwicht,...
 • Fijne motoriek: vaardigheden waaronder parels rijgen, knippen, kleuren, ritsen sluiten, veters toedoen, knopen openen
 • Oog-hand coördinatie: gooien en vangen met ballen, pittezakjes
 • Schrijfmotoriek: juiste pengreep, vlotte schrijfbeweging, goede schrijfhouding, ...
 • Ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke begrippen: inzicht in tijd en ruimte
 • Verbeteren van lichaamsschema en lichaamsbesef
 • Automatiseren van motorische basisvaardigheden
 • Concentratie
 • Lateralisatie
 • Visuele perceptie
 • Zelfvertrouwen krijgen, meer inzicht verwerven in eigen kunnen

 

Mogelijke indicaties:

 • Aandoening van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD (developmental coodination disorder) of dyspraxie (coördinatieproblemen)
 • ASS (autismespectrumstoornis)
 • NLD (visueel ruimtelijke leerstoornis)
 • Leerproblemen
 • Schrijfproblemen
 • Niet schoolrijp zijn 

 Bellavista Wellness Resort
Bellavista Skin care